Sieť energie pre Váš elektrobicykel
Výsledky vyhľadávania

Kontakt

E-DNA
Občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra

Adresa: Za Mlynom 32, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
Mob.: +421 905 441 107
E-mail: edna@e-dna.sk

IČO: 50068873
Účet: SK79 0900 0000 005108497373
Banka: Slovenská sporitelňa, a. s.

Kontaktné osoby:

Miroslav Petrík  +421 908 123 433

GULAVERSE s. r. o.

Prevádzka ebajk® ZVOLEN
T. G. Masaryka 8
960 01 Zvolen

IČO: 47 967 714
DIČ: 2024160776
IČ DPH: SK2024160776
zapísana v OR Okresný súd Bratislava I, odd: Sro, vl. č. 101338/B

Porovnaj zoznamy